Kunst in de openbare ruimte

Door het speciale kunstproject, waarbij de muur bij de locatie van sportschool Fit ’n Food wordt ‘gepimpt’ door jongeren tussen 12 en 18 jaar, onder begeleiding van kunstenaar Bob bakker, vroegen wij ons af welke kunst er nog meer in onze wijk in de openbare ruimte staat.

We konden een paar kunstwerken opnoemen maar daar bleef het eigenlijk bij. Interessant om eens uit te zoeken. Door wie zijn ze gemaakt en waarom?

Via ‘Team Beheer’ van onze gemeente en Alwel en eigen onderzoek, zijn we verder gekomen.

Een drietal kunstwerken die in onze wijk hebben gestaan zijn verdwenen. Van twee weten we waar ze gebleven zijn. onder het hoofdstukje ‘Verdwenen kunstwerken uit de wijk’ is hier meer over te lezen

Mocht u als lezer van dit artikel nog meer kunst weten te staan in de wijk Burgerhout, óf mocht u weten waar een kunstwerk gebleven is, dan horen wij dat graag. Het zou mooi zijn als alle kunstwerken in beeld zijn.

VERBINDING

Voorstelling                    
Het kunstwerk is een symbool voor de nieuwe basisschool. De acht groepen worden voorgesteld door acht buizen. Elke buis, groep, levert een bijdrage aan de sierlijke vorm.
Bekostigd
Het kunstwerk is bekostigd uit de 1%-regeling van de nieuwbouw in 1984. Die nieuwbouw was noodzakelijk omdat de St-Josephkleuterschoolschool aan het Knipplein naar de Fatimaschool moest verhuizen i.v.m. de komst van de basisschool.
Gemaakt door              
B. Slock
In het jaar                       
1985
Plaats                               
Op het grasveld van de Fatimaschool,  Dr. Schaelmanlaan 101

MUURSCHILDERING AKELEI EN ANEMOON

In opdracht van
De Algemene Roosendaalse Woningbouwvereniging heeft de kunstenaar muurschilderingen aangebracht aan de Alkelei en Anemoonflat, zij gaf kleuradvies voor de gevels, lifttorens en noodtrappenhuizen.
Gemaakt door
Mia Zaat
In het jaar
1994
Plaats
Twee flats in de Ranonkelstraat

ONZE LIEVE VROUW VAN FATIMA

Voorstelling
Onze Lieve Vrouw van Fatima
Materiaal
Hout-reliëf in geglazuurd gebakken aardewerk
Gemaakt door
P. Schoenmakers
In het jaar
1952
Plaats
Ingemetseld in de voorgevel van de Fatimakerk aan de Dr. Shaepmanlaan

JEUGDIGE DYNAMIEK

Voorstelling
De speelsheid van kinderen
Materiaal
Metaal plastiek op betonnen sokkel
Gemaakt door
C. Keijzer
In het jaar
1971
Plaats
Staande op het gazon voor het pand Meidoornlaan 1

DE PINGUINS

Voorstelling                   
Pinguïn met twee jongen          
Materiaal                        
Gemaakt van brons op een sokkel van natuursteenbrokken
Gemaakt door              
Sybilla Krosch
In het jaar                       
1968
Plaats                               
Staande langs de vijver aan de Antwerpseweg

Verdwenen kunstwerken uit de wijk

UITVLIEGENDE VOGELS

Voorstelling
Drie gestileerde uitvliegende vogels, voorstellende de jeugd die zelfstandig wordt, geholpen door school.
Materiaal
Staalplastiek, geplaatst in betonnen fundering
Gemaakt
Door C. Keijzers
In het jaar
1966
Originele plaats
Op het gazon voor het pand Azaleastraat 1 (Voorheen St. Michel MAVO)
Verplaatst naar
Dit kunstwerk heeft een hele reis achter de rug. Om onbekende redenen is dit kunstwerk verplaatst naar een locatie bij het Gertrudislyceum. Ofschoon het beeld eigendom is van de scholengemeenschap Norbertus-Gertrudis heeft het steeds buiten het schoolhek gestaan, en was in een onderhoud wenselijke staat.

De Stichting Vrienden van Museum Tongerlohuys heeft aangeboden dit beeld te laten opknappen en te verplaatsen naar de tuin van het Cultuurcentrum.

Er is een overeenkomst gesloten tussen het bestuur van het museum, Stichting de Ghulden Roos en de scholengemeenschap. Het beeld is langdurig in bruikleen gegeven aan de Ghulden Roos. Dit speelde rond 2017.

Nu te bewonderen in de tuin van ‘van Hasselt’.

ONDER BESCHERMING SPELENDE KINDEREN

Voorstelling
Spelende kinderen omringt door een boog, voorstellende de onder de bescherming van de leidsters spelende kinderen.
Materiaal
Hout- reliëf in geglazuurde chamotte-steen
Gemaakt door
L. Ramoekers
In het jaar
1963

Originele plaats
Ingemetseld in de noordgevel van het pand Meidoornlaan 3

Verplaats naar
Dit kunstwerk is veilig gesteld en staat nu in de opslag bij Konings Recycling b.v. in Roosendaal.

DE ONTWIKKELING

Voorstelling
De zaadjes die worden gezaaid ontwikkelen zich naar eigen aard (de leerlingen), doch elkaar beïnvloedend vormen ze een geheel (de maatschappij).
Materiaal
Staalplastiek, bevestigd tegen de muur
Gemaakt door
C. Keijzer
In het jaar
1972

Originele plaats
Dr. Schaepmanlaan 7

Wat we weten
Dit kunstwerk zat op de westgevel van de school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs ‘Koningin Emma’. Aanknopingspunten zouden wellicht, het west Brabants archief, Vereniging van Protestants Christelijk Onderwijs en PLANOFORM VASTGOEDONTWIKKELING kunnen zijn. De speurtocht gaat dus nog even door